Det er vigtigt, at første undersøgelse foretages grundigt, da det har stor betydning for et vellykket og godt behandlingsforløb. Den første undersøgelse består derfor af to overordnede dele.

  1. Patientens egen fremlægning af sin sygehistorie
  2. Klinisk undersøgelse af patienten

Sygehistorien, der også betegnes som anamnesen, er en samtale, hvor patienten først fremlægger egen beskrivelse af det aktuelle problem. Under samtalen stiller vi uddybende spørgsmål, så problemet belyses så nøjagtigt som muligt. Det kan eksempelvis gøres for at lokalisere smerter eller for at afklare årsagen til problemet eller smerterne. Vi vil også spørge ind til, hvad der forværrer og lindrer symptomerne. Under samtalen er det vigtigt at få klarlagt, om symptomerne er i forværring, bedring eller om der ingen ændring er sket. Eventuelle undersøgelser og behandlinger foretaget på et tidligere tidspunkt er også vigtigt for et godt fremtidigt behandlingsforløb. Det gør sig også gældende for tidligere eller samtidige sygdomme, skader eller medicinforbrug. Desuden vil vi også spørge ind til dine motionsvaner og arbejdsstillinger.
Der er ikke tale om en komplet beskrivelse af en anamnese, patientens sygehistorie, men derimod en beskrivelse af de helt centrale ting vi vil spørge ind til.

Kiropraktor_Teddy007Kiropraktor_Teddy003Kiropraktor_Teddy002

Den kliniske undersøgelse starter med en undersøgelse af problemområdet. Dette gøres på forskellige måder, og det kan blandt andet omfatte følgende.

  • Vurdering af bevægeligheden.
  • Specifik vurdering af et enkelt leds bevægelighed.
  • Vurdering af muskelfunktionen og andre bløddelsfunktioner – såsom sener, ledbånd, diskus eller led kapsel.
  • Palpation, der er en manuel undersøgelsesform af muskler og led.
  • Perkussion, der er en undersøgelsesform, hvor der bankes let på problemområdet med en reflekshammer.
  • Ortopædiske tests
  • Neurologiske tests

Kiropraktor_Teddy093Kiropraktor_Boern_054Kiropraktor_Teddy049Kiropraktor_Teddy068Kiropraktor_Boern_050Kiropraktor_Boern_015

 

 

 

 

Herudover foretager vi en overordnet evaluering af din kropsholdning og musklernes funktionelle evne til at styre denne holdning. Når det er relevant, søger vi at relatere dette til dit aktuelle problem. Hvis det har relevans for dit aktuelle problem, så vil vi også foretage blodtryksmålinger, lytte til lungerne og andre almindelige undersøgelsesmetoder, som du kender fra konsultationer hos din egen læge.

Gennem anamnesen og den kliniske undersøgelse vil vi ofte kunne diagnosticere dit problem. I nogle tilfælde er det dog nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser såsom en røntgenundersøgelse. Klinikken råder selv over digitalt røntgenudstyr. Er der tidligere foretaget røntgenundersøgelser af dit problemområde andetsteds, indhentes resultaterne og billederne fra disse. Det samme gør sig gældende, hvis du tidligere har fået foretaget en scanningsundersøgelse. Endelig kan der være foretaget andre undersøgelser, eller der kan være ting i anamnesen, som gør, at indhentning af oplysninger hos egen læge eller måske praktiserende fysioterapeut kan være relevant. Vi indhenter kun oplysninger fra din egen læge eller andre behandlere med din accept.

Når vi har stillet en diagnose af dit problem, udarbejder vi en behandlingsplan sammen med dig. Under anamnesen, den kliniske undersøgelse eller røntgenundersøgelsen kan der dukke andre problematikker op. Derfor vil det i nogle tilfælde være nødvendigt at henvise dig til rygcentret i Middelfart eller en MR-scanning på sygehuset.